Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Obec Hladovka

Zmluvy » subjekt: Obec Hladovka » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1/2018DSi data s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 NámestovoDodatok č.4 k zmluve č. 20090107/13282Zmena mesačného programu prístupu do internetu prevádzkovaného na adrese 45,027 13 Hladovka od 1.2.20180,00 €12.1.201831.12.2020
02/2018Mesto Trstená, Spoločný obecný úrad- Školský úrad, Bernolákova 96/8, 028 01 TrstenáZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2018Poskytnúť finančné prostriedky z rozpočtu obce 127,50 €3.2.201830.6.2018
03/2018Šimon Bonk, 027 13 Hladovka 188Zmluva o dielo č.1/2018Vykonať dielo: Rekonštrukcia a opravy parkovísk a oplotenia v Obci Hladovka LV 51616 440,46 €3.2.201831.5.2018
11/2017Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1651/2,026 01 Dolný KubínPartnerská zmluva v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 na realizáciu projektu č. PLSK.01.01.00-SK- 0020/16Určenie zásad spolupráce a spoločných postupov a vzájomných záväzkov zmluvných strán stanovených za účelom realizácie projektu0,00 €nestanovenýnestanovený
46/2017Jozef Balek, 027 13 Hladovka 41Dohoda - MOS č.1/2018Vykonávanie MOS organizovaných obcou0,00 €1.1.201830.6.2018
47/2017Anna Petráková, 027 13 Hladovka 100Dohoda - MOS č.2/2018Vykonávanie MOS organizovaných obcou0,00 €1.1.201831.12.2018
48/2017Marián Bonk, 027 13 Hladovka 6Dohoda - MOS č.3/2018Vykonávanie MOS organizovaných obcou0,00 €1.1.201831.12.2018
49/2017Peter Balek, 027 13 Hladovka 183Dohoda - MOS č.4/2018Vykonávanie MOS organizovaných obcou0,00 €1.1.201831.12.2018
17/2014Ing.Ladislav Tomajka-TOMSTAV,027 12 Vitanová319Zmluva o dieloč:18/06/2014Oddychová zóna - centrum obce Hladovka10 496,60 €nestanovený30.9.2014
14/2013ATELIÉR GAM,s.r.o., Námestie A. Hlinku 27,034 01 RužomberokZmluva o dielo č. 13-23Vypracovanie projektovej dokumentácie ,, Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier-úsek Hladovka PP59 960,00 €nestanovenýnestanovený
01/2012Ing. Florentína TekeľováZmluva o poskytovaní audítorskych služiebvykonanie auditu 700,00 €nestanovený30.6.2012
25/2012Jana Bonková, Hladovka 149, 027 13 Suchá HoraKúpna zmluvaOdpredaj časti pozemku ,,E"č. 132131,84 €nestanovenýnestanovený


Úvodná stránka