Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Obec Hladovka

Zmluvy » subjekt: Obec Hladovka » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 46
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1/2019Ľubomír Šimala, 027 13 HladovkaZmluva o nájme obecného bytu č.2/2018Prenajimateľ prenecháva nájomcovi do užívania 1 izb. byt0,00 €1.1.201931.12.2019
2/2019Jana Šumylová, 027 13 Hladovka 64Zmluva o nájme obecného bytu č, 3/2018Prenajimateľ prenecháva nájomcovi do užívania 3 izb. byt0,00 €1.1.201931.12.2019
3/2019Martin Šuvada, 027 13 Hladovka 14Zmluva o nájme obecného bytu č.4/2018Prenajimateľ prenecháva nájomcovi do užívania 3 izb. byt0,00 €1.1.201931.12.2019
4/2019Marián Šprlák, 027 13 Hladovka 232Zmluva o nájme obecného bytu č.5/2018Prenajimateľ prenecháva nájomcovi do užívania 3 izb. byt0,00 €1.1.201931.12.2019
5/2019Jozef Beľa, 027 13 Hladovka 198Zmluva o nájme obecného bytu č.6/2018Prenajimateľ prenecháva nájomcovi do užívania 3 izb. byt0,00 €1.1.201931.12.2019
6/2019Ján Hutlas, 027 13 Hladovka 22Zmluva o nájme obecného bytu č.7/2018Prenajimateľ prenecháva nájomcovi do užívania 3 izb. byt0,00 €1.1.201931.12.2019
7/2019Dominika Ďubašíková, 027 13 Hladovka 198Zmluva o nájme obecného bytu č.8/2018Prenajimateľ prenecháva nájomcovi do užívania 3 izb. byt0,00 €1.1.201931.12.2019
8/2019Štefánia Bušová, 027 13 Hladovka 123Nájomná zmluva HM č.71/2019Nájom HM0,00 €14.1.2019nestanovený
9/2019Úrad práce sociál.vecí a rodiny,Nám.A.Brenoláka 381/4,029 01 NámestovoDodatok č. 1 k dohode číslo 18/21/50J/42Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti0,00 €22.1.201931.8.2019
10/2019MET Slovakia a.s.,Rajská 7, 0811 08 BratislavaZmluva o združených dodávkách zemného plynu č.SC2018/282a/HladovkaOpakovane dodávať zemný plyn do OM0,00 €1.1.201931.12.2020
11/2019PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 trstenáDodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 18.12.2018-,,Vybudovanie odborných učební vrátane ich technického vybavenia ZŠ s MŠ V HladovkeNahradenie nesprávnej Prílohy č. 130 240,54 €25.1.2019nestanovený
12/2019NATUR-PACK,a.s., Ružová dolina 6, 821 08 BratislavaDodatok k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 27.06.2016Spôsob zisťovania averifikácie skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky KO v zbernej nádobe pre ňu určenej0,00 €5.2.2019nestanovený
13/2019Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 TrstenáZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2019Poskytnutie finančných prostiredkov z obce 255,00 €12.2.201930.6.2019
14/2019PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 trstenáKúpna zmluvaZákazka na dodanie tovaru,, Vybudovanie učební-Didaktické pomôcky75 587,98 €14.2.2019nestanovený
15/2019Úrad podpredsedu vlády a výstavby SR pre investície a informatizáciu, Štefániková 15,811 05 BratislavaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuRealizácia projektu,, Wifi pre Teba"9 990,00 €19.2.2019nestanovený
Položky 1-15 z 46


Úvodná stránka